19. Róžownika

„Toho wuhladawši praji Pětr Jězusej: Knježe, a što budźe z tutym?“ (Jan 21,21).

Pětr bu wot Jězusa Chrystusa za prěnjeho mjez japoštołami pomjenowany mjez tym, zo Jan žanu tajku funkciju njedósta. A tola wědźeše swjaty Pětr, zo Jězus Jana wosebje lubowaše. Kóždy z nas je wot Jězusa tohorunja cyle konkretnje lubowany. Tuž nimamy přičinu so měnje hač tamni lubowani čuć. Kóždy ma ze swojimi talentami a móžnosćemi Boha za to chwalić, jemu słužić a jeho sćěhować.

S. Chrystamarija