8. požnjenca

Józefje, syno Dawidowy, njeboj so, Mariju, swoju mandźelsku, k sebi wzać, přetož płód jeje žiwota je z Ducha Swjateho. (Mt 1,20b)

Józef dwěluje, ničo hižo njerozumi. Što je so z Mariju stało? Tež my mamy druhdy dwěle, na přikład, hdyž nadobo w našej swójbje něchtó ćežko schorje abo dźěći njezrozumliwe puće du. Kak derje nam je, hdyž dobry přećel abo susod tróštowace słowa namaka. W tajkich chwilach móže so nam jasny puć pokazać, kak ma wšitko dale hić. Potom začuwamy: Bóh je wšitko k dobremu zwjedł, nam wupuć pokazał, je swojeho jandźela pósłał.

S. Chrystamarija