28. požnjenca

Liški maja jamy a ptaki pod njebjom hnězda, ale Syn čłowjeka nima, hdźež by hłowu połožił (Lk 9,58b).

Hdyž widźimy rjanu stwórbu, hory a doły, to je wšitko Bóh ze swojim słowom stworił. W kěrlušu spěwamy: Nichtó njej wjetši, hač je to Knjez naš Bóh! A Bóh Wótc je Jězusa na swět pósłał, kiž je so za nas cyle chudy narodźił a  na křižu wopušćeny swoje žiwjenje wudychał. Tak je wón nam pokazał, wšo štož mamy, je nam wot Boha darjene.

S. Chrystamarija