Tři mjeńšiny za Bibliju

Syman jemu wotmołwi: »Mištrje, cyłu nóc smy so napinali a ničo njepopadli. Na twoje słowo pak wućisnu syće.« (Lk 5,5)

Naše wšědne nadawki spytamy swědomiće spjelnić. Snadź druhdy tež pytnjemy, wša próca bě podarmo. Hdyž smy so na přikład za někoho modlili, ale wón so njepolěpša. Smy so wo dobre za blišeho prócowali a wón to njepřiwozmje. Tola Bóh widźi našu dobru wolu a rozmnoži wšitko ze swojim žohnowanjom.

S. Chrystamarija