22. požnjenca

Słónco schadźa a słónco so chowa a wróća so na swoje městno, wotkal znowa schadźa. Wětr wěje do juha a wobroći so do sewjera, stajnje so wjerći a přeměnja a skónčnje wróći so do swojeho koła. (Koh 1,5-6)

Wšitko wuchadźa z Boha. Wšitko je dźěl Božeje stwórby, kiž je žiwa, započnje a wróći so z Božich rukow a znowa wuńdźe. Z Božeje stwórby móžemy tež stworićela póznać, so nad jeho skutkowanju zwjeselić a jeho chwalić, na přikład ze spěwom: Wot schadźenja słonca hač do jeho chowanja njech so chwali a sławi naš Knjez.

S. Chrystamarija