29. požnjenca

Zawěrno, zawěrno praju wam, wuhladaće njebjo wotewrjene a jandźelow Božich wustupować a zestupować na Syna člowjeka (Jan 1,51b).

We swojim zjawnym skutkowanju su ludźo Jězusa jako wšědneho čłowjeka widźeli. Wón je z nimi jědł, pił, pućował a wo Božim kralestwje prědował. Woni su pak tež jeho dźiwy dožiwili: chori buchu wustrowjeni a samo mortwi zbudźeni. Tele dźiwy, kotrež jeho słowa přewodźachu, wjazaja zemju z njebjesami. A jandźeljo su Boži posoljo, z njebjes přichadźace, kiž tež nas na Boži hłós skedźbnja.

S. Chrystamarija