23. požnjenca

Wy pak, za koho maće mje wy? Pětr wotmołwi: »Za Božeho Mesiasa.« (Lk 9,20bc)

Ty so prašeš, za koho Će mamy. W ćišinje wotkryje so nam stajnje znowa, štó sy Ty so za nas stał, Knježe: Wozjewjer Boha, bratr a přećel, pohibowacy, kiž nam puć pokazuje. My wěrimy, zo sy Ty Messias.

S. Chrystamarija