27. požnjenca

Knježe, chceš, zo bychmoj woheń z njebjes zawołałoj, kiž by jich zničił? Ale wón wobroći so a poswari jeju (Lk 9,54b-55).

Jězus žada sćerpnosć z druhimi. Snano njeje nam kóždy přichileny abo snadź so na našim zadźerženju postorkuje, hačrunjež situaciju njeznaje. Za nas to potom rěka měrny wostać, druheho nic zasudźić, ale wodać. Wodaj nam naše winy, jako my tež wodawamy našim winikam, wuči nas Jězus we Wótčenašu. Tuž jednajmy skedźbliwje a druhim přicpějmy dobre zmyslenje.

S. Chrystamarija