5. požnjenca

Nětko porěča Jězus k nim: »Prašam so was: Je dowolene, na sabaće dobre činić abo złe, žiwjenje wuchować abo zničić?« (Lk 6,9)

Sabat tehdy je dźensa njedźela a njedźela je dźeń Knjezowy. Naš prěni nadawk je Boha chwalić, dźeń Knjezowy swjećić a z wosadu Kemše. Tola su situacije, hdźež je naša pomoc njeparujomna. Snadź leži ćežkochory w mrěću abo naša pomoc je w tutym wokomiku trěbna a njehodźi so wotstorčić. Jězus staji pomoc potrjebnych we akutnej nuzy stajnje na prěnje městno.

S. Chrystamarija