24. požnjenca

Zašćěpće sej do wutroby tute słowa: Syn čłowjeka budźe přepodaty čłowjekam do rukow. (Lk 9,44)

Knježe, to je dar Twojeje hnady, zo k Cyrkwi słušamy a podźěl na Twojim pósłanju mamy, ludźi do wěčneje zbóžnosće wjesć. Pomhaj nam, Tebje přeco lěpje póznać a Će sćěhować a Će ludźom zeznajomnić. Daj nam zmužitosć a zahoritosć, zo bychmy so ze wšěmi ludźimi w přećelstwje zetkawali a jich k Tebi wjedli. Ty sy so za to dobrowólnje za nas wšitkich na křižu zwoprował.

S. Chrystamarija