Tři mjeńšiny za Bibliju

Sudźić budźe mje Knjez. Tohodla njesudźće prjedy toho časa, hač Knjez přińdźe! (1 Kor 4,4b-5a)

Smy po Božej podobje stworjeni (Gen 1,26-27). Tuž ma naša jenička starosć być druheho čłowjeka we swětle Božim widźeć. A hdyž něchtó hinak jedna kaž my to zrozumimy, njesudźmy jeho. Naša lubosć a přichilnosć znatym a pomoc pytacym njech so w našich skutkach pokaza. Potom móžemy ze swjatym Hawštynom (354-430) prajić: „Lubuj a čiń, štož chceš!“.

S. Chrystamarija