9. Pražnika

„Farizejojo pak prajichu: Z wjerchom djabołow wón ćertow wuhonja“ (Mt 9,34).

Z mnohich ludźi je Jězus djabołow wuhnał. Tež dźensa prajimy, hdyž so wulke złósće přez čłowjeka stanu: To je djabołske! Djaboł móže tam swoju móc rozšěrić, hdźež so ludźo wadźa často pjenjez dla a druhich potłóčuja, potrjebnym pomoc zapowědźa. Z lubosću a dobrymi skutkami zamóžemy so tajkim jednanjam přećiwić. Za to ma so pak tež w paćerju wot Boha pomoc wuprosyć.

S. Chrystamarija