15. Pražnika

„A jeho domowni budźeja njepřećeljo čłowjeka“ (Mt 10,36).

Jězus wěsći wěriwym přesćěhanje, samo přez swojich najblišich přiwuznych. Mnozy martrarjo su to nazhonili, samo z woporom swojeho žiwjenja. Tež dźensa słyšimy wo přesćěhanju křesćanow. A tež w našej blišej wokolinje móže zmužite žiwjenje po wěrje „pohóršk“ być. Smy pak wot Jězusa napominani wutrać a nic so swojeho křesćanskeho zmyslenja wzdać.

S. Chrystamarija