6. Pražnika

„Nichtó dźě njepřišiwa zapłatu z noweho płatu na staru drastu, přetož zapłata natorhnje drastu, a nastanje hišće hórša dźěra“ (Mt 9,16).

Jězus Chrystus zrozumi so jako Nawoženja, z kotrymž je přišła kwasna hosćina Boha z čłowjekom. Posćenje jako wuraz zrudoby a žarowanja tomu njewotpowěduje. To nowe Chrystusoweje přitomnosće trjeba nowe formy. Wone njehodźi so k płatanju a wuporjedźenju stareho. Posćenje dóstanje nowy zmysł.

ŠD