25. Pražnika

„Ale Jězus wotmołwi: Njewěsće, wo čo prosyće! Móžetaj pić keluch, kotryž budu ja pić? Wonaj prajištaj: Móžemoj“ (Mt 20,22).

Maš keluch wjesela, ale tež sud ćerpjenja. W žiwjenju maš druhdy tež to poslednje pić. Jězus njeje nam paradiz na zemi slubił, ale domiznu w njebjesach. Štóž mjenujcy hišće njesteji blisko Jězusoweho křiža, tón njeje hišće w žiwjenju wěry zrały. Čim bliše sy křižej ćerpjenja, ćim bliže sy Chrystusej.

TAD