19. Pražnika

„Njejsće čitali, što je Dawid sčinił, hdyž bě hłódny, a tež jeho přewodnicy?“ (Mt 12,3).

Dźe tu wo dodźerženje sabata. Je samozrozumliwe, zo ma křesćan sabat, to za nas rěka njedźelu, jako dźeń Knjezowy swjećić. Tola nuza w žnjach abo někajke njezbožo, kaž tež chorosć nuzuja so do słužby podać. Jězus tež praji: Sabat je za čłowjeka, a nic čłowjek za sabat! Wočerstwjenje a swjećenje njedźele je křesćanske.

S. Chrystamarija