20. Pražnika

„Přikaza pak jim doraznje, zo njebychu zjawnje wo Nim rěčeli“ (Mt 12,16).

Tutón zakaz je na wustrowjenych wusměrjeny. Woni dožiwichu wuhojenja, tola njesmědźa wo tym powědać. Tak jednajo chcyše Syn Boži pokazać, zo cil jeho sčłowječenja tči drudźe hač we wustrowjenju chorych. Z toho tež wuchadźa, zo njemóže čłowjek bjez prioritow žiwy być.

DJD