23. Pražnika

„Wy sće hižo čisći słowa dla, kotrež sym wam rěčał“ (Jan 15,3).

Wučomnicy su Jězusowe Bože poselstwo słyšeli a słušeja k Jězusej. Jeho słowa su jich na posrědkowanje Božeho poselstwa přihotowali. Jězus rěči tež k nam w ewangeliju Božeje mšě, ale tež w wšědnym čitanju Swjateho Pisma. Tak smy tež my žiwe prućata winoweho pjeńka, kiž je Jězus.

S. Chrystamarija