1. Pražnika

„Jězus jemu praji: Liški maja jamy a ptaki njebja hnězda, ale Syn čłowjeka nima ničo, hdźež by hłowu połožił“ (Mt 8,20).

Ludźo maja rady swójsku chěžu, hdźež so doma čuja. Tež zwěrjata natwarja sej něšto, hdźež móža přebywać. Hačrunjež je Jězus Knjez njebjes a zemje nima žadnu swójsku hospodu. Jeho wučomnicy z Nim wozjewjejo Ewangelij po kraju pućuja a tohorunja tutu njewěstosć přebywanja dźěla. Za nas to rěka, zo wšitko štož wobsedźimy, je nam jenož na wěsty čas date. Tuž měli wšitko tak wužiwać, zo docpějemy naše wěčne bydlenje w njebjesach.

S. Chrystamarija