Prěni Filisćanski kěrchow

Israelića bibliskich časow njeběchu jeničke wobydlerjo Swjateho kraja. Tam bydleše wjele wšelakorych ludow (Joz 3,10).

Jedyn z nich běše narod Filisćanow, kotryž wobsadźi dźěl Swjateho kraja w XII. lětstotku do Chrystusa, to rěka nimale w samsnym času kaž Israelića.

Poměry mjez tutymaj ludomaj běchu napjate: Staj mjezsobu wjele wojowałoj (1 Sam 4,1). Myslće sej jenož na dwubój mjez Dawidom a hobrskim Filisćanom, Goljatom (1 Sam 17,1-54) etc.

Tute wojowanje njebě wězo bjez woporow. Tam hdźež je wójna, tam so mori. Ale hač dotal njebě žadyn filsćanski kěrchow znaty.

Wot lětsa je so tuta situacija změniła. Archeologojo namakachu před krótkim jedyn poměrnje wulki Filisćanski kěrchow, datowany na čas wot XI. – VIII. lětstoka do Chrystusa.

Na archeologiskim polu je to jara wažny podawk. Wón přinjese cyle wěsće wjele nowych informacijow, kiž budźeja tohorunja někotre bibliske teksty pomhać lěpje zrozumić. 

Wjace: national-geographic.pl; orygenes.pl.

DJD