Wotšifrowanje hieroglyfow

W běhu stawiznow čłowjestwa bě měsac požnjenc ze swědkom wšelakich podawkow.

Na přikład, 1. požnjenca 1939 započa so II. swětowa wójna, kotraž zakonči so tohorunja w samsnym měsacu a to 3. požnjenca 1945, hdyž posledni wojacy III. reicha swoju słužbu spjelnjacy na kupje Spitsbergen, wotedachu swoje brónje.   

Zaso w požnjencu – 12. dnja 1683 – dobychu wójska Jana III. Sobieskeho přeciwo armeji Osmanskeho mócnarstwa před Winom.

Tež požnjenc – 17. 1939 – dožiwi aneksiju teritorijow dawneje wuchodneje Pólskeje (n. př. Wilna, Grodna etc.) přez komunistiski Sowjetski zwjask.

Na zbožo pak njebě požnjenc jenož ze swědkom wojerskich podawkow. 

Jedyn z nich staso na přikład dnja 27. požnjenca 1822. Na tutym dnju wozjewi francoski wědomostnik Jean François Champollion (1790-1832) wo wučitanju starodawnych egyptowskich hieroglyfow, zapisanych na tak mjenowanym kamjenju Rosetty.

To běše jara wažny podawk. A nic jenož za Egyptologow. Wotšifrowanje hieroglyfow přinjese bohate płody tež na polu bibliskich studijow, wosebje při zrozumjenju poetiskich tekstow a powučnych knihow.

DJD