Nowonamakane mozaiki

Jedna z dźesaćich Božich kaznjow zakaza sčinjenje wobrazow a podobiznow toho, štož je na njebju, na zemi a we wodźe (Eks 20,4).

Tuta kaznja njebu pak po słowje zrozumjena. W běhu stawiznow wužiwaše Wuzwoleny lud wšelakore podobizny, kaž na přikład mjedźaneho hada, kotrehož Mójzes we pusćinje wudźěła (Num 21,4-9) abo Křinju sluba, na kotrejž běštaj dwaj cherubimaj předstajenej (Eks 25,10-22).

Z rjanym dopokazom toho su tež mozaiki ze synagogi w Huqoq (Galileja), kotrež buchu w Swjatym kraju namakane. Wone předstaja tajke bibliske sceny kaž podawizna archi Noacha (Gen 6,13-22) abo přeprěčenje Čerwjeneho morja a zatepjenje faraonoweho wójska w nim (Eks 14,15-31).

Ale nic jenož to.

Tam su tež prezentne mozaiki, na kotrychž su wojowanja Aleksanda Wulkeho (356-323) w Palestinje (1 Makk 1,1-9) kaž tež triumfalna parada elefantow předstajene.

Mozaiki su na 5. lětstotk po Chrystusu datěrowane.

Cyle wěsće budźe to jene z najbóle wopytanych turistiskich městnow Israela.

Čitarjo SPDE móža pak hižo nětko tute mozaiki z pomocu interneta sej wobhladać.

DJD