Kumšt ćerpjenja

Křiž, ćerpjenje a smjerć Jězusa... To su zrudne a bolostne chwile. Myslimy na ćerpjenje Knjeza – jeho ćělne čwěle, ale myslimy tež na zrudobu přerady a wosamoćenja. Nimo toho dyrbimy so w křižu Jězusa Chrystusa hordźić, wjace hišće – samo so wjeselić. Čehodla? Dokelž přez tutón křiž a přez Jězusowu smjerć smy wumóženi a wuswobodźeni.

Tehdy bě křiž znamjo hańby. Po smjerći Jězusa je křiž znamjo dobyća a wumóženja. Na křižu je naš Mišter swoju krej přelał a tak wopor wujednanja přinjesł. Křiž je so stał za nas křesćanow a za wšo čłowjestwo – znamjo połnosće hnady a znamjo mocy žohnowanja.

Je naše křesćanstwo bjez křiža móžne? Ně, to by był njezmysł. Su někotři prědarjo křiž zamjelča. Ale žiwjenje njeje bjez křiža a ćerpjenja. Tak kaž je tehdy Chrystus na křižu ćerpjeł, tak my jako naslědnicy njesemy swój wšědny křiž, swoje ćerpjenje a bolosće. Knjez je tehdy a dźensa realistisce praji: Chce-li štó za mnu přińć, njech zaprěje sam sebje a wozmje swój křiž a njech mje sćěhuje (Mt 16,24).

Naša wěra je něšto wuswobodźace, naša wěra nas znutřkownje porjeńša a wuruna. Ale druhdy dožiwjamy tež nuzu. Njesměmy paradiz na zemi wočakować. W běhu stawiznow běchu tež wjednicy abo ideologije, kotrež nam paradiz slubjachu. Jich kónc pak so na wopačne spowróći. Křiž je w žiwjenju njewobeńdźomny. Wažne je, zo my křesćenjo swój křiž a swoje ćerpjenje prawje přiwzamy a njesemy.

Ja hišće wjace praju: Runje přez ćerpjenje bližimy so Jězusej. My křesćenjo njepytamy ćerpjenje, ale hdyž na nas přińdźe, potom njesměmy ćěkać, abo zadwělować. Štož mamy činić: Ćerpjenje z hnadu mocy přiwzać. A w sćerpnosći wutrać a wšo Bohu woprować za sebje a za swojich blišich.

Haj, moji lubi. Kumšt ćerpjenja móžemy najlěpje přez Jězusowy křiž nawuknyć. Dawa zakoń pola křesćanstwa: Ćim bliže chcemy pola Knjeza być, čim bóle dyrbimy při křižu stać. Tež Marija, jeho mać dyrbješe přez křiž  Jězusa Chrystusa ćerpjenje woptać. To je za nas wulki tróšt. Njech je nam wědome, zo njeje jenož naša pobožnosć, zo njeje jenož w modlitwje a w zamołwitej karitatiwnej činitosći zbóžnosć, ale tež w sćerpnej znjesenju křiža.

Puć křiža a ćerpjenja njeje jednory. Wěra skići nam slubjenje, wot kotrehož móža njewěriwi jenož sonić: Jězus praji, hdyž zwostanjeće wy krući we wěrje a nadźiji, budźeće wěčne žiwjenje zdobyć.

Moji lubi, jenož w křižu Zrowastanjenjeho namakamy wumóženje. Stupmy tohodla z Mariju a Janom pod křiž Knjeza, a tak změjemy tež my podźěl na Jeho zrowastanjenju. Amen.

TAD