Žohnowany, kiž přichadźa w Knjezowym mjenje

Bołmončka je normalnje z bołminu zwjazana.

Ale nic jenož.

Bołmončku słyšimy tež ewangelij, w kotrymž so praji: Žohnowany, kiž přichadźa w Knjezowym mjenje (Mt 21,9).

Tute słowa pochadźeja ze Swjateho Pisma (Ps 118,26) a buchu při někotrych židowskich swjedźenjach wužiwane.

Ale nic jeno.

Naspomnjene słowa buchu tohorunja kaž naše křesćanske Chwalen Jězus Chrysus při witanju nałožowane (Ps 129,8).

Wšak zaso nic jeno na tutej płoninje.

To bě tež při přeću Božeho žohnowanja wužiwane (2 Sam 6,18).

Tola bě hišće dalša płonina.

Tute słowa wužiwachu ludźo započinajo wěste wažne skutki. Tak na přikład jednaše młodźenc Dawid ćehnjo přećiwo hobrskemu Goliatej (1 Sam 17,45).

Wón doby nad nim nic wojerskich brónjow dla, ale wojujo přećiwo njemu w Božim mjenje.

Něšto podobneho by so móhło wo dźensnišej njedźeli prajić.

Ludźo wužiwaja słowa Žohnowany, kiž přichadźa w Knjezowym mjenje a witaja tak Jězusa a přěja jemu Bože žohnowanje, ale připowědźeja tež jeho přichodny bój přećiwo mocam złeho a hrěchej, kotrež wotmě so na křižu.

Z tuteho wojowanja wuńdźe Jězus jako dobyćer.

A to je tež zakład našeje wěry, nadźije a lubosće. 

DJD