Swjatki (Jan 20,19–23)

 1. „Wječor toho prěnjeho dnja w tydźenju, hdyž mějachu wučomnicy tam, hdźež běchu zhromadźeni, z bojosće před .......... durje zamknjene, […]“ (20,19).
  A. rubježnikami
  B. Židami
  C. přesćěhowarjemi
 2. „[…] zastupi Jězus mjez nich a praji: ..........“ (20,19).
  A. Witajće!
  B. Měr wam!
  C. Pokoj wam!
 3. „To rjeknywši, pokaza jim ……….“ (20,20a).
  A. płat a kožuch
  B. mjaso a chlěb
  C. ruce a bok
 4. „Kaž je mje pósłał .........., tak ja was posyłam“ (20,21b).
  A. Wótc
  B. Bóh Wótc
  C. Bóh, tón Knjez
 5. „To prajiwši dychny wón na nich a rjekny jim: Přijmiće ..........!“ (20,22).
  A. tutón drohotny dar
  B. Ducha Swjateho
  C. moje požohnowanje

Bernadet Berndtowa