6. njedźela Jutrowneho časa (Jan 15,9–17)

 1. „Kaž je mje .......... lubował, tak sym ja was lubował“ (15,9a)
  A. Bóh
  B. Wótc
  C. Knjez
 2. „.......... w mojej lubosći!“ (15,9b)
  A. Wutrajće
  B. Wostańće
  C. Zwostańće
 3. „Jeli budźeće moje .......... dźeržeć, wostanjeće w mojej lubosći, kaž sym tež ja kaznje mojeho Wótca dźeržał a w jeho lubosći wostawam“ (15,10)
  A. rozkazy
  B. přikazy
  C. kaznje
 4. „Wy sće moji .........., jeli činiće, štož wam kazam“ (15,14)
  A. lubi
  B. přećeljo
  C. bratřa
 5. „Nic wy sće mje wuzwolili, ale ja sym was wuzwolił a was .........., zo byšće šli a płód njesli a zo by waš płód wostał; a zo by wam Wótc dał, wo čožkuli budźeće jeho w mojim mjenje prosyć“ (15,16)
  A. prosył
  B. wupytał
  C. postajił

Franciska Šnajderowa