Njedźela Božeje miłosće (Jan 20,19–31)

 1. „Wječor toho prěnjeho dnja w tydźenju, hdyž mějachu wučomnicy tam, hdźež běchu zhromadźeni, z bojosće před .......... durje zamknjene, zastupi Jězus mjez nich a praji: Pokoj wam!“ (20,19).
  A. smjerću
  B. Židami
  C. přesćěhanjom
 2. „To rjeknywši, pokaza jim ………. a bok“ (20,20a).
  A. ruku
  B. noze
  C. ruce
 3. „A Knjeza wuhladawši ………. wučomnicy“ (20,20b).
  A. dźiwachu so
  B. stróžichu so
  C. zwjeselichu so
 4. „A Jězus rjekny jim znowa: .......... wam!“ (20,21a).
  A. Měr
  B. Pokoj
  C. Spokoj
 5. „Kaž je mje pósłał .........., tak ja was posyłam“ (20,21b).
  A. Bóh
  B. Wótc
  C. Knjez

DJD