5. njedźela Jutrowneho časa (Jan 15,1–8)

 1. „Ja sym prawy winomy pjenk, a mój Wótc je ……….“ (15,1)
  A. wobsedźer
  B. zahrodnik
  C. winicar
 2. „Wy sće hižo .......... słowa dla, kotrež sym wam rěčał“ (15,3)
  A. čisći
  B. rozwučeni
  C. přeswědčeni
 3. „Kaž prućo same ze sebje płód ………., chiba zo w zdónku zwostanje, tak tež wy nic, chiba zo we mni zwostanjeće“ (15,4b)
  A. nima
  B. njenjese
  C. njezměje
 4. „Štóž njezwostanje we mni, budźe .......... kaž prućo a zeschnyje; zezběraja je a ćisnu je do wohenja, tam so spali“ (15,6)
  A. zasudźeny
  B. zateptany
  C. zaćisnjeny
 5. „Mój Wótc budźe přez to wosławjeny, zo ponjeseće wjele płodow a zo budźeće moji ..........“ (15,8)
  A. wučomnicy
  B. přećeljo
  C. bratřa

Hana Mjechelina