4. njedźela Jutrowneho časa (Jan 10,11–18)

 1. „Ja sym dobry ..........“ (10,11a)
  A. wowčer
  B. pastyr
  C. wobsedźer wowcow
 2. „Najenk pak, kiž njeje pastyr, kotremuž wowcy njesłušeja, wopušći wowcy a ćěka, hdyž widźi .......... přichadźeć [...]“ (10,12)
  A. mjedwjedźa
  B. lišku
  C. wjelka
 3. „[...] a .......... žiwjenje za swoje wowcy“ (10,15)
  A. wotdawam
  B. wopruju
  C. dawam
 4. „.......... mje lubuje tohodla, zo ja swoje žiwjenje dawam, zo bych je znowa přijał“ (10,17)
  A. Wótc
  B. Bóh
  C. Bóh wótc
 5. „Nichtó njebjerje je wote mnje, ale ja je .......... dawam“ (10,18a)
  A. swobodnje
  B. dobrowólnje
  C. wulkomyslnje

Hańža Hadankec