Reformacija a Eucharistija

W lěće 1547 bu tak mjenowany wołtar reformacije we Wittenbergskej hrodowej cyrkwi dotwarjeny.

Wón wobsteji z wjacorych wobrazow Lukasa Cranacha Staršeho, na kotrychž su někotre fragmenty ze žiwjenja Jězusa Chrystusa předstajene, tola w duchu Lutheroweje reformacije.

Jedyn z nich je wobraz Poslednjeje wječerje.

Na nim so widźi kulowate blido, za kotrymž sedźa Jězusowi wučomnicy ze swojim Mištrom.

Woni jědźa Paschu a wjedu mjezsobu horcu diskusiju k temje: Štó je Jězusowy přeradnik?

Na to njepokazuje jenož žiwa mimika bjesadowacych, ale tež pozicija ćěła najlubšeho wučomnika Jězusa: Wón, kaž so čita w Ewangeliju po Janu, leži na Jězusowym klinje. A to sta so mjenujcy při wjedźenju naspomnjeneje diskusije (Jan 13,21-30).

Na tutym wobrazu je tež prezentny Luther sam.

Wón je jenički, kiž so njewobdźěli na diskusiji.

Wón je samo wot blida wotwobroćeny a přijima wot posłužowaceho nopašk z winom.

To by móhło tež na symboliske wašnje zrozumić.

Luther njepije tule eucharistiske wino, dokelž bu wono jemu wot zwonkastejaceho čłowjeka přepodate.

Protestantizm njebě a njeje k temje Eucharistija ženje přezjedny.

Někotři připóznawaja realnu prezencu Jězusa Chrystusa w eucharistiskim chlěbje, za druhich pak je to jenož symboliska činitosć.

DJD