Wobstejnosće nastaća Lutheroweho přełožka Noweho Zakonja

4. Róžownika 1521 zadźeržachu wobronjeni mužojo wóz Martina Luthera a sćahnychu jeho z njeho.

To běchu ludźo Sakskeho knježka Friedricha Mudreho (1463-1525).

Tole pak njebě rubjenja, ale wumóženja dla, dokelž bě žiwjenje Luthera poměrnje wohrožene.

Takle bu Martin do Wartburga pola Eisenacha dowjezeny.

Tam přiwza wón mjeno Junker Jörg a da sej włosy a brodu rosć. A to wšitko z přičiny konspiracije, zo njeby lochko k zeznaću był.

Tam zwosta Luther hač do 1. Nalětnika 1522.

Njebě to pak čas dowola.

Tehdy mjenujcy nasta přełožk Noweho Zakonja z grjeksćiny do němsćiny. A to w poměrnje krótkim času. Za to trjebaše Luther tak někak jeno 11 měsacow.

To pokazuje na njeho jako pilneho a kmaneho přełožowarja. Lutherowy přełožk Noweho Zakonja bu w Požnjeńcu 1522 wudaty.

DJD