Zajimawostki Lutheroweho přełožka Biblije

Hdyž so rěči wo Lutherowym přełožku Swjateho Pisma so wudani sćěhowace wědźeć:

Zprěnja, to njebě prěni němski přełožk Biblije. Před nim eksistowachu hižo druhe.

Zdruha, Lutherowy přełožk bu zdokonjany na zakładźe prastarych rěčow: Hebrejšćiny, Aramejšćiny a Grjekšćiny. To pokazuje, kak derje wukubłany běše Luther. Tola njesmě so zabyć, wotkal wón tutu wědu měješe! Wón je sej ju na klinje Maćerje Cyrkwje přiswojił.

Ztřeća, Luther njeje jeno sam na přełožku dźěłał. Wón měješe tež swojich pomocnikow, z kotrymiž diskutowaše wo ćežko přełožomnej maćiznje.

Ze štwórta, do dźěła na přełožku bu tohorunja jednory lud zapřijaty w tym zmysle, zo poskaše Luther na to, kak ludźo rěča a kajke wuprajenja wužiwaja, na přkład při kubłanju dźěći abo při kupowanju na hermanku. To bě jedna z najwažnišich přičinow popularnosće Lutheroweho přełožka. Druhdy so žortnje praji, zo samo swinje w jeho přełožku němsce kwiča.

Z pjata, dźensa wědomostnicy praja, zo je Lutherowy přełožk dynamiski, to rěka tajki, kotryž njepřełoži po słowje, ale po zmysle bibliskeho wuprajenja.

Z šěsta, Lutherowy přełožk wučini tež wulki wliw na nastaće dźensnišeje němčiny a klasiskich literarnych twórbow.   

DJD