Jadriwe wuprajenja Martina Luthera

A je-li swět by połny ćertow był a chcył nas samo póžreć, njebojmy so, dokelž naš Bóh je kruty hród, wón dźě pomha nam w kóždej nuzy.

Je-li by swět jutře zašoł, bych ja hišće dźensa jednu jabłučinu sadźił.

Łža je kaž sněhowa kulka; ćim dlěje so wona wala, ćim wjetša so stawa.

Ničo pomałšo so njezabywa hač zranjenje a ničo skokšo hač dobry skutk.

Bóh je žehliwa pěc połna lubosće, kiž wot zemje do njebjes saha.

Přełožk: DJD a s. Chrystamarija