Dalše zajimawostki Lutheroweho přełožka Biblije

Na stronje SPDE je so hižo někotre razy wo Lutherowym přełožku Biblije rozprawjało. Tule nětko so posrědkuje dalša informacija k tutej temje. 

Sprěnja: Z iniciatorom Lutheroweho přełožka njebě Martin Luther sam, ale jeho přećel a přiwisnik Filip Melanchton (1497–1560).

Zdruha: Jedna z hłownych přičinow nastaća Lutheroweho přełožka tči w tym, zo eksistowace tehdom hornjo- a delnjoněmske přełožki njemějachu ani rěčneje ani teologiskeje přezjednosće, dokelž, jako zdokonjane přez wjacorych awtorow, wužiwachu so wšelakore stilistiske a nabožne wuprajenja. Na to skedźbni Luthera naspomnjeny Melanchton a poskiči jemu ideju noweho přełožka.

Ztřeća: Je so hižo na SPDE pisało, zo bu Lutherowy Nowy Zakoń w požnjencu 1522 wudaty. Dwanaće lět pozdźišo, to rěka w lěće 1534, bu tež Stary Zakoń hotowy. To so sta tohorunja w požnjencu. Tuteje přičiny dla mjenuje so druhdy Lutherowy přełožk jako požnjencowy.

Ze štwórta: Wuprajenje Lutherowy přełožk pokaza najprjedy na Luthera jako awtora. Wosebje přitrjechi to za Nowy Zakoń. Jelizo pak dźe wo Stary Zakoń, to njebě wón jenož dźěło Lutheroweju rukow. Jón zdokonjachu tež druzy sobupřełožowarjo. Tola sława připadnje jenož Lutherej.

DJD