Lutherowa hierarchizacija knihow Biblije

Katólske Swjate Pismo wobsahuje 73 wšelakorych knihow: 46 Stareho Zakonja a 27 Noweho. Wone wšitke su słowo Bože, tuž bychu dyrbjeli samsnu hódnotu měć.

Tola njeje to tak. Mjez nimi wobsteji wěsta hierarchija. Na přikład ma pola Židow najwjetšu hódnotu tak mjenowana Tora – 5 prěnich knihow Stareho Zakonja a pola křesćanow Ewangelij – 4 prěnje knihi Noweho Zakonja.

Něšto podobneho by so móhło wo Lutherowym zhladowanju na Bibliju prajić. Pola njeho mějachu knihi Swjateho Pisma tež wěstu hierarchiju. Na jeje wjeršku stejachu sćěhowace teksty: Jan; 1 Jan; Rom; Gal; Ef a 1 Pětr.

Ale čehodla runje tute knihi?

Wotmołwa so nadeńdźe w Lutherowym předsłowje do Noweho Zakonja z lěta 1522. Po měnjenju wótca reformacije maja naspomnjene teksty najwjetšu hódnotu, dokelž wone najlěpje ze wšitkich druhich knihow Swjateho Pisma posrědkuja Chrystusa, to rěka zdźěla a rozkładu wěrnosć wo Jězusowym ćerpjenju, zmortwychstanjenju a jeho knježenju.

DJD