4. Jutrowna njedźela (Jan 10,27-30)

 1. Za kim du Jězusowe wowcy?
  A. za pastyrjom
  B. za Jězusom
  C. za najstaršej wowcu
 2. Z kim je Jězus jedne?
  A. z Duchom Swjatym
  B. z Bohom Wótcom
  C. ze swojimi wowcami
 3. Što wowcy znaja?
  A. dobru pastwu
  B. swoje stadło
  C. Jězusowy hłós
 4. Što Jězus swojim wowcam dała?
  A. wěčne žiwjenje
  B. kruty škit
  C. dobru picu

Tomaš Glawš z Róžanta