6. Jutrowna njedźela (Jan 14,23-29)

 1. Što wotmołwi Jězus Juda Tadejej na jeho prašenje?
  A. štóž mje lubuje, budźe moje słowo dźeržeć
  B. kedźbujće derje na słowa Bože
  C. pojědźemy ryby łójić
 2. Štó nawuči nas a dopomni na wšitko, štož je Jězus rěčał?
  A. japoštoljo
  B. Pokojićel, Duch Swjaty
  C. swjata Marija
 3. Što zawostaji Jězus swojim wučomnikam?
  A. syłu wěriwych ludźi
  B. chlěb za nasyćenje chudych ludźi
  C. swój pokoj
 4. Što je Jězus swojim japoštołam rjekł?
  A. póńdu do Nacareta
  B. wustrowju chorych w Kafarnaumje
  C. woteńdu a wróću so k wam
 5. Dokal Jězus dźe?
  A. do swjateho města Rom
  B. do Egyptowskeje
  C. k swojemu Wótcej

Sotra Chrystamarija