5. Jutrowna njedźela (Jan 13,31-35)

 1. Kotre přimjeno wužiwa Jězus za sebje?
  A. Syn čłowjeka
  B. Syn wótca
  C. Syn maćerje
 2. Kak narěči Jězus w mjenowanym wotrězku swojich přiwisnikow?
  A. lubi weriwi
  B. lube dźěći
  C. lubi krajeńjo
 3. Što wěšći Jězus swojim přiwisnikam? ...
  A. zo budźa jeho pytać
  B. zo budźa joho morić
  C. zo budźa jeho přeradźić
 4. Komu je Jězus hižo do wučomnikow rjekł: „Hdźež du, njemóžeće wy přińć!“?
  A. Židam
  B. Romjanam
  C. Grjekam
 5. Što staja Jězus do srjedźišća swojeje noweje kaznje?
  A. sprawnosć
  B. smilnosć
  C. lubosć
 6. Na čim móhli a měli druzy přiwisnikow Jězusa zeznać?
  A. na mjezsobnej pomocy
  B. na mjezsobnej lubosći
  C. na mjezsobnej modlitwje

F. Kaulfürst