7. přezlětna njedźela (Mt 5,38–48)

 1. „Sće słyšeli, zo …: Woko za woko, zub za zub“ (5,38).
  A. so čita
  B. so powěda
  C. so praji
 2. „Ja pak wam …“ (5,39a).
  A. praju
  B. rěču
  C. wozjewjam
 3. „Njepřećiwjejće so …“ (5,39b).
  A. njepřećelej
  B. złemu
  C. namocy
 4. „[…] ale skerje, jeli će něchtó na prawe lico …“ (5,39c).
  A. dyri
  B. klesnje
  C. placnje
 5. „[...] poskić jemu tež …!“ (5,39d).
  A. napřećiwne
  B. lěwe
  C. druhe

Hańža Hadankec