3. přezlětna njedźela (Mt 4,12–23)

 1. „Zhoniwši pak, zo je Jan zajaty, wotsali so Jězus do …“ (Mt 4,12).
  A. Samarije
  B. Judeje
  C. Galileje
 2. „Wopušći … a přesydli so do Kafarnauma nad jězorom w kónčinach Zabulona a Neftalina“ (Mt 4,13).
  A. Betlehem
  B. Nazaret
  C. Jerusalem
 3. „zo by so dopjelnilo, štož praji profet …“ (Mt 4,14).
  A. Amos
  B. Jeremijas
  C. Isaias
 4. „Krajina Zabulon a krajina Neftalin, při … za Jordanom, pohanska Galileja!“ (Mt 4,15).
  A. horach
  B. morju
  C. jězorje
 5. „Lud, kiž sedźeše we ćmě, wuhlada … swětło, a tym, kiž bydlachu w krajinje smjertnych sćinow, zeschadźa swětło“ (Mt 4,16).
  A. wulke
  B. krasne
  C. rjane

DJD