2. přezlětna njedźela (Jan 1,29–34)

 1. „Nazajtra widźi …, zo Jězus k njemu dźe, a praji“ (Jan 1,29a).
  A. Jan Sćenik
  B. Jan Křćenik
  C. Pawoł
 2. „Hlej, …, kotrež zeběra hrěchi swěta“ (Jan 1,29b).
  A. Wumóžnik
  B. Knjez
  C. Jehnjo Bože
 3. „Po mni přińdźe …, kiž mje přesaha, dokelž bě prjedy mnje“ (Jan 1,30b).
  A. čłowjek
  B. muž
  C. Jězus
 4. „A ja jeho njeznajach, ale zo by so wón wozjawnił …, tohodla přińdźech ja a křćijach z wodu“ (Jan 1,31).
  A. Israelej
  B. ludej
  C. swětej
 5. „Widźach Ducha jako … zestupować z njebja, a tón zwosta nad nim“ (Jan 1,32).
  A. mróčel
  B. słónčny pruh
  C. hołbja
 6. „A ja sym to widźał a wobswědčam: Tutón je …“ (Jan 1,34).
  A. Syn Boži
  B. Kral swěta
  C. naš Wumóžnik

Měrko Pohonč