4. přezlětna njedźela (Mt 5,1–12a)

 1. „Zbóžni su … po duchu, přetož jich je njebjeske kralestwo“ (Mt 5,3).
  A. mudri
  B. bohaći
  C. chudźi
 2. „Zbóžni su …, přetož budu kraj wobsedźeć“ (Mt 5,5).
  A. sprócniwi
  B. ćichomyslni
  C. wojownicy
 3. „Zbóžni su …, přetož dóstanu miłosć“ (Mt 5,7).
  A. wulkomyslni
  B. chudźi
  C. miłosćiwi
 4. „Zbóžni su, kiž … lubuja, přetož budźejy synojo Boži rěkać“ (Mt 5,9).
  A. druhich
  B. njepřećelow
  C. měr
 5. „Zbóžni sće, hdyž was … a přesćěhaja a ze łžemi wšitko złe přećiwo wam rěča mje dla!“ (Mt 5,11).
  A. naswarja
  B. njestrowja
  C. hanja

S. Chrystamarija