1. njedźela póstneho časa (Mt 4,1–11)

 1. „Posćeše so … dnjow a … nocow a bu naposled hłódny“ (4,2).
  A. třiceći
  B. štyrceći
  C. pjećdźesać
 2. „Tu přistupi spytowar k njemu a rjekny: Sy-li Syn Boži, poruč tutym kamjenjam, njech so na … přeměnja“ (4,3).
  A. chlěby
  B. ryby
  C. mana
 3. „Sy-li Syn Boži, spušć so dele! Je dźě pisane: Swojim jandźelam je tebje dla přikazał, a na … će ponjesu, zo by snadź ze swojej nohu wo kamjeń njezrazył“ (4,6b).
  A. ramjenjach
  B. chribjeće
  C. rukach
 4. „Tu jemu Jězus rjekny: Dźi wote mnje, satanje! Je mjenujcy pisane: …, swojemu Bohu, maš so kłonić a jemu samomu słužić“ (4,10).
  A. Wumóžnikej
  B. Knjezej
  C. Stworićelej
 5. „Tuž wopušći jeho djaboł, a hnydom přistupichu … a słužachu jemu“ (4,11).
  A. ludźo
  B. japoštoljo
  C. jandźeljo

Měrko Pohonč