6. přezlětna njedźela (Mt 5,17–37)

 1. „Njemyslće sej, zo sym přišoł zběhnyć … abo profetow!“ (5,17a).
  A. tradiciju
  B. Zakoń
  C. prawidła
 2. „Njejsym přišoł zběhnyć, ale …“ (5,17b).
  A. spjelnić
  B. dopjelnić
  C. wupjelnić
 3. „Přetož … praju wam“ (5,18a).
  A. zawěrno
  B. woprawdźe
  C. prawdu
 4. „Doniž njezańdźetej njebjo a zemja, njezminjetej so ani hóčka ani … ze Zakonja, doniž so wšitko njestanje“ (5,18b).
  A. smužka
  B. kwačka
  C. hoka
 5. „Štóž potajkim jednu z tutych najmjeńšich … zběhnje a ludźi tak wuči, budźe najmjeńši mjenowany w njebjeskim kralestwje“ (5,19a).
  A. přikazow
  B. kazni
  C. přikazni

DJD