4. njedźela Póstneho časa (Jan 9,1–41)

 1. „A nimo ducy wuhlada wón …, kiž bě wot naroda slepy“ (9,1).
  A. čłowjeka
  B. muža
  C. mužika
 2. „A Jězusowi wučomnicy woprašachu so jeho: …, štó je tu zhrěšił, tón abo jeho rodźićelej, zo je so slepy narodźił?“ (9,2).
  A. Rabbi
  B. Knježe
  C. Mištrje
 3. „Jězus wotmołwi: Ani wón njeje zhrěšił ani jeho …, ale zo bychu so na nim skutki Bože zjewili“ (9,3).
  A. staršej
  B. rodźićelej
  C. přiwuzni
 4. „Ja dyrbju skutki toho činić, kiž je mje pósłał, doniž je …, přińdźe nóc, hdyž njebudźe nichtó skutkować móc“ (9,4).
  A. dźeń
  B. swětło
  C. čas
 5. „Dokelž sym ja na swěće, sym swětło …“ (9,5).
  A. Boha
  B. ludźi
  C. swěta

Hańža Hadankec