5. njedźela Póstneho časa (Jan 11,1–45)

 1. Wotkal běše Lacarus?
  A. z Betanije
  B. z Nazareta
  C. z Betlehema
 2. Kak rěkaštej jeho sotře?
  A. Maria a Madlena
  B. Maria a Marta
  C. Maria a Marija Madlena
 3. Kotry podawk zwjazuje Jězusa a Marju?
  A. sćěhowanje Jězusa
  B. běše słužowna při poslednej wječeri
  C. je jeho z myru požałbowała a jemu z jeje włosami noze trěła
 4. Što čini Jězus hdyž wo chorosći Lacarusa zhoni?
  A. nastaji so hyndom na puć, zo by jeho wopytał
  B. pósła posoła a da prajić, zo přińdźe tak spěšnje kaž móžno
  C. wosta hišće dwaj dnjej hdźež přebywaše
 5. Kak wjele dnjow běše Lacarus hižo zemrěty jako Jězus k nim dóńdźe?
  A. dwaj dnjej
  B. štyri dny
  C. jedyn dźeń
 6. Kak zbudźi Jězus Lacarusa?
  A. dótknje so jeho rukomaj
  B. pohlada na njeho a so pomodli
  C. zawoła jeho z mjenom
 7. Što njebě přeće ani Marje ani Marty?
  A. Njemóžeše Jězus, kotryž slepemu woči wotewrěje, smjerći Lacarusa wotwobarać?
  B. Bóh ći (Jězusej) da wo čož kuli prosyš.
  C. Hdyž by Jězus tu był, njeby Lacarus wumrěł.
 8. Najkrótše wěrywuznaće dźensnišeho ewangelija je:
  A. Jězus praji: Ja sym zrowastanjenje a žiwjenje – štóž do mnje wěru budźe žiwy byrnjež wumrěł.
  B. Haj, Knježe, ja wěrju, zo sy ty Chrystus, Syn Boži, kiž ma na swět přińdź.
  C. Pójmy z Jězusom, zo bychmy z nim wumrěli.

Birgit Weithaase