3. njedźela Póstneho časa (Jan 4,5–42)

 1. „A přińdźe k … městu, kotrež rěka Sychar“ (4,5a).
  A. galilejskomu
  B. judejskomu
  C. samaritiskemu
 2. „[…] blisko toho pola, kotrež je … swojemu synej Józefej dał“ (4,5b).
  A. Dawid
  B. Jakub
  C. Abraham
 3. „Tam běše Jakubowa …“ (4,6a).
  A. studnja
  B. studźeń
  C. studnička
 4. „Jězus so, … z puća, při studni sydny“ (4,6b).
  A. wučerpany
  B. sprócny
  C. mučny
 5. „Bě wokoło … hodźiny“ (4,6c).
  A. dwanateje
  B. šesteje
  C. jednateje

DJD