Bołmončka (Mt 26,14–27)

 1. Što slubichu wyši měšnicy Judašej?
  A. pjenjezy
  B. 20 slěbornikow
  C. 30 slěbornikow
 2. Na kajkim dnju njekisanych chlěbow přińdźechu wučomnicy k Jězusej?
  A. na dźesatym dnju
  B. na třećim dnju
  C. na prěnim dnju
 3. Što bě za Jězusa blisko?
  A. jeho ćerpjenje
  B. zrowastanjenje
  C. jeho čas
 4. Što čini Jězus ze swojimi wučomnikami, hdyž bě wječor?
  A. wotpočowa
  B. da so k měrej
  C. posydny so za blido
 5. Što by tomu čłowjekej, přez kotrehož budźe Syn čłowjeka přeradźeny lěpje było?
  A. hdy by doma wostał
  B. hdy by mjelčał
  C. hdy by so scyła njenarodźił

S. Chrystamarija