ĆICHA SOBOTA

„Józef wza ćěło Jězusa a zawali je do čisteje płachty. Połoži je do swojeho noweho rowa, kotryž bě do skały wurubać dał. Přiwali wulki kamjeń k rowowym durjam a woteńdźe“

Mt 27,59-60