ZELENY ŠTWÓRTK

„Bě před jutrownym swjedźenjom. Jězus wědźeše, zo je jeho hodźina přišła; zo by přešoł z tohole swěta k Wótcej. A dokelž lubowaše swojich na swěće, pokaza jim swoju lubosć hač do kónca“

Jan 13,1